Friday, 28 November 2014

'Duniya mein koi cheez apne ap k liye nahe hai'

'Duniya mein koi cheez apne ap k liye nahe hai'


>Darya khud apna pani nahe peetay

>Darakht khud apna phal nahe khatay 
>Suraj apne liye hararat nahe deta 
>Phool apni khushbu apne liye nahe bakherte 
>Kyun k

*Dosrun k liye jeena hi asal zindagi hay*

0 comments:

Post a Comment